• Titulinis
  • Kokią teisinę pagalbą galiu gauti?

Kokią teisinę pagalbą galiu gauti?

Pirminę teisinę pagalbą (pavyzdžiui, konsultaciją) gyventojai gali gauti kreipdamiesi į savivaldybę, kurioje gyvena.

Nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais pripažinti asmenys turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu, kai sprendžiamas žalos atlyginimo klausimas. Tai antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba, nepriklausanti nuo asmens pajamų. Tokią pagalbą teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Tarnyba). Gauti tokią pagalbą teisę turi: Lietuvos ir kitų ES valstybių piliečiai, Lietuvoje ir ES teisėtai gyvenantys asmenys, kiti tarptautinėse sutartyse apibrėžti žmonės.

Smurtinio nusikaltimo atveju, nukentėjusysis turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Žala gali būti kompensuojama teismo sprendimu arba avansu.

Norėdami gauti antrinę teisinę pagalbą, nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą, kuriuo asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju, jei yra, teismo nuosprendį.

Prašymą ir dokumentus galima pateikti atvykus į Tarnybą, jos teritorinius padalinius, paštu arba elektroninėmis priemonėmis (tokiu atveju privalu turėti elektroninį parašą).

Tarnybos adresai:

Vilniaus skyrius Kauno skyrius Klaipėdos skyrius
Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius;
Tel. 8 700 00 211;
El. p. teisinepagalba@vgtpt.lt
Kęstučio g. 21, LT-44320 Kaunas;
Tel. 8 700 00 177
El. p. kaunoskyrius@vgtpt.lt
Vilties g. 10, LT-92231 Klaipėda;
Tel. 8 700 00 191;
El. p. klaipedosskyrius@vgtpt.lt

 

Šiaulių skyrius Panevėžio skyrius
Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai;

Tel. 8 700 00 214;
El. p. siauliuskyrius@vgtpt.lt

Klaipėdos g. 72, LT-35194, Panevėžys

Tel. 8 700 355 02;

El. p. panevezioskyrius@vgtpt.lt

 

Asmenys gali naudotis ir privačių advokatų paslaugomis.

Pagalbą nukentėjusiems Lietuvoje teikia ir nevyriausybinės organizacijos:

Europos žmogaus teisių fondas. Teikia konsultacijas, rengia teisinius dokumentus, atstovauja teismuose ar kitose institucijose.

Lietuvos Raudonasis Kryžiaus. Teikia teisines konsultacijas migrantams (pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, prieglobstį gavusiems asmenims).

Nacionalinė LGBT organizacija LGL.  Teikia nemokamas teisines konsultacijas nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems LGBT bendruomenės nariams.

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Pagalbą nemokamai teikia kriminologų, psichologų ir teisininkų komanda. Teikia informaciją, atsako į kilusius klausimus, padeda susigaudyti, kur ir kaip reikėtų kreiptis dėl patirto nusikaltimo.