• Titulinis
  • Kaip vyksta baudžiamasis procesas?

Kaip vyksta baudžiamasis procesas?

Asmenys, nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų ir apie tai pranešę, turėtų žinoti, kad šis žingsnis – ne pabaiga. Informacija, kurią pateikia nukentėjusysis, yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą. Juo prasideda baudžiamasis procesas.

Prasidėjus baudžiamajam procesui, jūsų laukia:

Ikiteisminis tyrimas. Jei policija, gavusi pranešimą ir atvykusi į įvykio vietą, surenka pakankamai informacijos, atskiro pareiškimo policijai pateikti nereikia. Dažniausiai iškvietimas yra teisėtas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau oficialus pareiškėjo skundas kartais yra būtinas. Pavyzdžiui, lytinės prievartos atvejais. Neįžvelgus nusikalstamos veikos požymių, ikiteisminis tyrimas nepradedamas. Bet kokiu atveju, apie sprendimą būsite informuoti ir turėsite teisę skųsti atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą (atsižvelgęs į skundus arba savo iniciatyva prokuroras tyrimą gali atnaujinti).

Ikiteisminio tyrimo metu renkami visi reikšmingi duomenys, tiriamos aplinkybės siekiant nustatyti nusikaltusį asmenį. Vykdomos liudininkų bei įtariamųjų apklausos, tad, tikėtina, jog turėsite keliauti į policijos komisariatą arba prokuratūrą ir atsakyti į tyrėjų klausimus.

Surinkęs visą informaciją, ikiteisminio tyrimo pareigūnas perduoda bylą prokurorui. Prokuroras nusprendžia, ar perduoti bylą teismui. Jis taip pat gali bylą nutraukti arba grąžinti papildomam tyrimui[1].

Ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą, tyrimas dėl baudžiamojo nusižengimo turi būti atliktas per tris, dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų – per šešis, dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – per devynis mėnesius. Ypatingais atvejais ikiteisminis tyrimas gali būti pratęstas.

Procesas teisme. Surinkęs visą reikiamą medžiagą, prokuroras perduoda byla teismui. Byla toliau nagrinėjama teisiamajame posėdyje. Jei byla sudėtinga, gali būti sudarytas posėdžių grafikas.

Nors ikiteisminio tyrimo duomenys yra neskelbiami, teismuose bylos paprastai nagrinėjamos viešai. Bylos nagrinėjamos neviešai, kai baudžiamajame procese dalyvauja nepilnamečiai, nagrinėjami nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Nuo viešumo yra saugoma informacija apie privatų proceso dalyvių gyvenimą, asmenys, kuriems nustatomi specialūs apsaugos poreikiai bei žmonės, kuriems garantuojamas anonimiškumas.

Teismo posėdis vyksta žodžiu. Teismas tiesiogiai tiria bylos įrodymus, todėl apklausiami kaltinamieji, nukentėję, liudytojai, į posėdį pašaukti ekspertai ir specialistai. Kitaip byla nagrinėjama tik išimtiniais atvejais.

Baigus nagrinėjimą, surašomas nuosprendis. Jis gali būti apkaltinamasis arba išteisinamasis, juo taip pat galima nutraukti baudžiamąją bylą. Jei nuosprendis apkaltinamasis, kaltinamasis pripažįstamas kaltu ir jam paskiriama bausmė, jei išteisinamasis – jis pripažįstamas nepadariusiu nusikaltimo[2]. Baigus nagrinėti bylą, nukentėjusiajam, jei buvo prašoma, taip pat priteisiamas žalos atlyginimas.

Vietoje nuosprendžio, teismas gali priimti baudžiamąjį įsakymą. Baudžiamasis įsakymas priimamas nusprendus nerengti bylos nagrinėjimo teisme.

Nuosprendžio vykdymas ir apskundimas. Teismui paskelbus nuosprendį, jis įsiteisėja per dvidešimt dienų. Per šį laiką, nesutikdamas su nuosprendžiu, galite jį apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

Jei aukštesnės instancijos teismui pateikėte skundą, pirminis nuosprendis laikomas neįsiteisėjusiu. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja iš karto.

Ypatingomis aplinkybėmis įsiteisėjus nuosprendžius ar nutartis galima skųsti kasacine tvarka.

Apylinkės teismo nuosprendžiai skundžiami apygardos teismui, apygardos teismo – Lietuvos apeliaciniam teismui. Išnaudojus visas nacionalinio bylinėjimosi priemones, tiek nukentėjusysis, tiek nuteistasis gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

[1] Neapykantos nusikaltimai: būtina žinoti. In Lgl.lt.

[2] Baudžiamąjį procesą reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodeksas. Daugiau apie proceso eigą, teises ir kitus bylų nagrinėjimo aspektus gyventojai gali sužinoti skaitydami viešai prieinamus teisinius dokumentus.