• Titulinis
 • Testas: ar susidūriau su neapykanta?

Testas: ar susidūriau su neapykanta?

Neapykantos nusikaltimas yra toks nusikaltimas, kurį motyvuoja priešiškos, diskriminacinės pažeidėjo nuostatos, nukreiptos prieš asmenį ar bendruomenę dėl jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų. Tai gali būti neapykanta motyvuotas užpuolimas, turto sugadinimas, žeminantis sušukimas gatvėje, kapaviečių, maldos namų išniekinimas, palikti įvairūs užrašai ar simboliai, komentarai internete ir pan.

Atlikę šį testą sužinosite, ar incidentas, kurį patyrėte, turi neapykantos nusikaltimo požymių.

MOTYVAS:

Ar manote, kad pažeidėjo požiūris į jus buvo negatyvus dėl tautybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, lyties, negalios ir kitų asmens tapatybės bruožų?

Ar nusikaltimo metu agresorius:

 • negatyviai reagavo į jūsų kalbą, akcentą ar tartį?
 • negatyviai reagavo į jūsų išvaizdą: odos spalvą, akių formą, matomą negalią ir kt.?
 • negatyviai reagavo į jūsų nešiojamus drabužius, simbolius (jei tokių turite), atspindinčius jūsų religiją, pažiūras ar kitus asmens tapatybės bruožus? Pavyzdžiui, hidžabą, LGBT*, feminizmo, politinio aktyvizmo ir kitus ženklus?
 • jums pakenkė, nes manė, jog priklausote kokiai nors socialiniai grupei, apibrėžiamai pagal tautybę, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, negalią, rasę ir kt.?
 • jums pakenkė dėl galimos jūsų sąsajos su asmeniu iš socialiai pažeidžiamos grupės?
 • pasinaudojo aplinkybe, kad dėl savo tapatybės bruožų galbūt esate lengvesnis taikinys? Pavyzdžiui, pasinaudojo jūsų negalia, amžiumi, kalbos nemokėjimu ir pan.?

 

APLINKYBĖS:

Ar nusikaltimas įvyko kokiai nors bendruomenei svarbioje vietoje? Pavyzdžiui, sinagogoje, LGBT* bendruomenės centre, prie tautinėms bendrijoms svarbių objektų, teminiuose renginiuose?

Ar nusikaltimas įvyko kokiai bendruomenei svarbiu metu? Pavyzdžiui, Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Pride, krišnaistų eitynių metu ir pan.?

Ar agresorius žodžiais arba gestais išreiškė priešiškumą jūsų atstovaujamai socialinei grupei?

Ar nusikaltėlio išvaizda, gestai, aprangos ir kitos detalės rodė, kad jis galbūt atvirai pritaria rasistinėms, homofobinėms, seksistinėms ir panašioms idėjoms?

Ar nepadoriais veiksmais buvo sutrikdytos pamaldos, apeigos arba religinės iškilmės?

KURSTYMAS

Ar buvo:

 • tyčiojamasi dėl Jūsų (ar agresoriaus jums priskiriamos) tautybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, lyties, neįgalumo, rasės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų?
 • buvote niekinama(s) dėl savo asmens tapatybės bruožų, priklausymo socialinei grupei?
 • skatinama neapykanta Jūsų atžvilgiu dėl tautybės, seksualinės orientacijos, religijos ir kitų asmens tapatybės bruožų?
 • kurstoma diskriminuoti Jus arba socialinę grupę, kuriai priklausote dėl savo asmens tapatybės bruožų?
 • buvo kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su Jumis ar socialine grupe, kuriai priklausote?
 • viešai ir agresyviai pritarta genocido arba kitiems (karo) nusikaltimams žmoniškumui?
 • viešai ir agresyviai neigti arba šiurkščiai menkinti genocido ar kiti (karo) nusikaltimai žmoniškumui?

 

Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte teigiamai, galimai nukentėjote nuo neapykantos nusikaltimo. Siūlome apie tai pranešti policijai arba kitai atsakingai institucijai.