Test: czy spotkałem się z nienawiścią?

A Przestępstwo motywowane nienawiścią to przestępstwo motywowane wrogą, dyskryminującą postawą sprawcy wobec osoby lub społeczności ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, wyznanie, przekonania i opinie. Może to obejmować napaści motywowane nienawiścią, niszczenie mienia, wykrzykiwanie obraźliwych haseł na ulicy, szpecenie grobów, domów modlitwy, pozostawianie wiadomości lub symboli, komentarze w Internecie, itp.

Ten test powie Ci, czy incydent, którego doświadczyłeś, jest przestępstwem motywowanym nienawiścią.

POWÓD:

Czy uważasz, że stosunek sprawcy do Ciebie był negatywny ze względu na Twoją narodowość, orientację seksualną, wiek, płeć, niepełnosprawność lub inne cechy tożsamości?

Czy napastnik podczas przestępstwa:

 • negatywnie reagował na Twoją mowę, akcent lub wymowę?
 • negatywnie reagował na Twój wygląd: kolor skóry, kształt oczu, widoczne kalectwo, itp.?
 • negatywnie reagował na noszone przez Ciebie ubrania, symbole (jeśli istnieją) odzwierciedlające twoją religię, poglądy lub inne cechy osobistej tożsamości? Na przykład hidżab, LGBT*, feminizm, aktywizm polityczny lub inne znaki?
 • skrzywdził Cię, ponieważ myślał, że należysz do grupy społecznej określonej przez narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, itp.?
 • czy zostałeś skrzywdzony przez możliwy związek z osobą z grupy podatnej społecznie?
 • wykorzystał fakt, że Twoja tożsamość może uczynić Cię łatwiejszym celem? Na przykład wykorzystując Twoją niepełnosprawność, wiek, brak umiejętności językowych, itp.?

ŚRODOWISKO:

Czy przestępstwo miało miejsce w miejscu ważnym dla społeczności? Na przykład w synagodze, w centrum społeczności LGBT*, w miejscu ważnym dla społeczności etnicznych, na imprezie tematycznej?

Czy przestępstwo miało miejsce w czasie ważnym dla społeczności? Na przykład w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Dniu Dumy, podczas Marszu Kryszny, itp.?

Czy agresor użył słów lub gestów, by wyrazić wrogość wobec grupy społecznej, którą reprezentujesz?

Czy wygląd, gesty, ubiór i inne szczegóły sprawcy wskazywały, że może otwarcie popierać rasistowskie, homofobiczne, seksistowskie i tym podobne idee?

Czy obsceniczne akty zakłóciły nabożeństwo, ceremonię lub uroczystość religijną?

TENDENCJA

Czy doszło do:

 • zastraszania ze względu na Twoją (lub agresora) narodowość, orientację seksualną, wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, język, pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania lub poglądy?
 • czy byłeś napiętnowany z powodu swoich cech tożsamości, grupy społecznej?
 • nienawiści podsycanej przeciwko Tobie ze względu na Twoją narodowość, orientację seksualną, religię i inną tożsamość osobistą?
 • podżegania do dyskryminacji Ciebie lub grupy społecznej, do której należysz ze względu na Twoją tożsamość?
 • podżegania do przemocy, przemocy fizycznej wobec Ciebie lub grupy społecznej, do której należysz?
 • publicznego i agresywnego aprobowania ludobójstwa lub innych (wojennych) zbrodni przeciwko ludzkości?
 • publicznego i agresywnego zaprzeczania lub rażącego podważania ludobójstwa lub innych (wojennych) zbrodni przeciwko ludzkości?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, być może padłeś ofiarą przestępstwa motywowanego nienawiścią. Sugerujemy, abyś zgłosił to na policję lub do innego odpowiedzialnego organu.