Dla specjalistów

Następujące organizacje pozarządowe udzielają również pomocy ofiarom na Litwie:

Europejska Fundacja Praw Człowieka. Doradztwo, sporządzanie pism prawnych, reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami.

Litewski Czerwony Krzyż. Udziela porad prawnych migrantom (uchodźcom, osobom ubiegającym się o status uchodźcy, azylantom).

Krajowa organizacja LGBT LGL.  Zapewnia bezpłatne porady prawne ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią w społeczności LGBT.

Centrum Zapobiegania Przestępczości na Litwie. Bezpłatną pomoc zapewnia zespół kryminologów, psychologów i prawników. Dostarcza informacji, odpowiada na pytania i pomaga dowiedzieć się, gdzie i jak zgłosić przestępstwo.