• Strona główna
  • Zauważyłem nienawistny komentarz w Internecie. Jak to zgłosić?

Zauważyłem nienawistny komentarz w Internecie. Jak to zgłosić?

Publikowanie nienawistnych komentarzy[1] jest przestępstwem karalnym. Autorzy takich komentarzy naruszają granice wolności wypowiedzi, a tym samym naruszają równość i godność innych.

Jeśli podejrzewasz, że komentarz może zawierać mowę nienawiści, zgłoś to:

Do portalu społecznościowego lub redakcji. Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Youtube, mają funkcję, która pozwala użytkownikom zgłaszać nieodpowiednie komentarze. Obejmuje to nie tylko mowę nienawiści, ale także pełne przemocy i napastliwe komentarze. Administratorzy portali społecznościowych przeglądają zgłoszenia o nieodpowiednich treściach i decydują, czy takie komentarze naruszają ich politykę dot. treści. W przypadku wykrycia naruszenia komentarz jest usuwany.

Nienawistne komentarze publikowane są również na internetowych portalach informacyjnych. W sekcji komentarzy użytkownicy dzielą się swoimi opiniami i spostrzeżeniami. Jeśli zobaczysz komentarz, który jest obraźliwy, uwłaczający, poniżający lub pełen nienawiści, możesz zgłosić to personelowi odpowiedzialnemu za monitorowanie komentarzy. Na przykład na Delfi.lt w górnej części pola komentarza po prawej stronie znajduje się przycisk „Zasugeruj usunięcie”. Można go kliknąć, aby zgłosić, że treść komentarza jest nieodpowiednia. Po 15 minutach, klikając strzałkę w prawym rogu, można oznaczyć treść jako „nieodpowiedni komentarz”. Komentarz jest zwykle usuwany po określonej liczbie zgłoszeń.

Biuro Inspektora Etyki Dziennikarskiej (BIED). Ten niezależny organ publiczny monitoruje treści internetowe na Litwie. Aktywnie monitoruje przestrzeń publiczną, rejestruje nienawistne komentarze, współpracuje z mediami i kieruje pełne nienawiści wpisy do odpowiednich organów ścigania.

BIED nie ściga rezydentów na podstawie kodeksu karnego, ale Inspektor Etyki Dziennikarskiej po zebraniu i przeanalizowaniu potencjalnie nienawistnych komentarzy kieruje sprawę na policję z możliwością wszczęcia postępowania przygotowawczego. BIED działa jak filtr: oddziela nieetyczne, krytyczne komentarze od tych, które mają prawdziwie kryminalny charakter.

Rezydenci mogą wysyłać do BIED komentarze, które wzbudziły podejrzenia o podżeganie do nienawiści, wysyłając wiadomość e-mail na adres zeit@zeit.lt lub składając skargę na Facebooku. Przy przekazywaniu informacji o komentarzu ważne jest wykonanie zrzutu ekranu, pokazującego link do strony, sekcję komentarzy, adres postu w portalu społecznościowym).

Oprócz przekazywania informacji policji pracownicy BIED kontaktują się również z mediami, aby w razie potrzeby nakłonić do usunięcia nieodpowiednich komentarzy. To dość skuteczne narzędzie do zapobiegania mowie nienawiści.

Inspektor Etyki Dziennikarskiej nie monitoruje treści radiowych i telewizyjnych.

Policja lub prokuratura.  Potencjalnie nienawistne komentarze można również zgłaszać, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej „Epolicija.lt„. Informując organy ścigania o mowie nienawiści, należy podać jak najwięcej szczegółów: zrzut ekranu widocznym łączem, media, w których komentarz został opublikowany, itp. Dobrym pomysłem jest również zgłoszenie na policję możliwej mowy nienawiści w radiu lub telewizji. W takim przypadku ważne jest, aby podać dokładny czas (lub zakres) przemówienia, cytaty, osoby, które mogły wywołać nienawiść, czas, stację radiową/telewizyjną i, jeśli to możliwe, link do nagrania online.

Możesz również zgłosić mowę nienawiści z Internetu bezpośrednio do Prokuratury Generalnej pod adresem Rinktinės g. 5A, LT-01515 Wilno, lub pocztą elektroniczną na adres generaline.prokuratura@prokuraturos.lt. Aby zobaczyć przykładowe zgłoszenie w formacie Word, kliknij tutaj: przykładowe zgłoszenie dotyczące możliwego podżegania do nienawiści.

[1] Zgodnie z kodeksem karnym podżeganie definiuje się jako komentarze, które wyśmiewają, dyskredytują, nawołują do nienawiści lub nawołują do dyskryminacji grupy osób lub osoby należącej do takiej grupy ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, niepełnosprawność, narodowość, język , pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania lub opinie. Mowa nienawiści obejmuje również wypowiedzi nawołujące do przemocy lub przemocy fizycznej wobec osoby lub grupy ze względu na wyżej wymienione cechy osobiste.