• Strona główna
 • Test: czy widziałem przestępstwo motywowane nienawiścią?

Test: czy widziałem przestępstwo motywowane nienawiścią?

Przestępstwo motywowane nienawiścią to przestępstwo motywowane wrogą, dyskryminującą postawą napastnika wobec osoby lub społeczności ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, wyznanie, przekonania i opinie. Może to obejmować napaści motywowane nienawiścią, niszczenie mienia, wykrzykiwanie obraźliwych haseł na ulicy, szpecenie grobów, domów modlitwy, pozostawianie wiadomości lub symboli, komentarze w Internecie, itp.

Ten test powie Ci, czy incydent, którego doświadczyłeś, jest przestępstwem z nienawiści.

MOTYW

Czy uważasz, że przestępstwo zostało popełnione z powodu negatywnego stosunku sprawcy do narodowości, orientacji seksualnej, wieku, płci, niepełnosprawności lub innych cech tożsamości ofiary?

Czy napastnik podczas przestępstwa:

 • zareagował negatywnie na mowę, akcent lub wymowę poszkodowanego?
 • zareagował negatywnie na wygląd ofiary: kolor skóry, kształt oczu, widoczne kalectwo, itp.?
 • zareagował negatywnie na noszenie przez poszkodowanego odzieży, symboli odzwierciedlających jej religię, przekonania lub inne cechy osobistej tożsamości? Na przykład hidżab, LGBT, feminizm, aktywizm polityczny i inne znaki?
 • uważał, że poszkodowany należy do jakiejkolwiek grupy społecznej określonej przez narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, itp.?
 • zaatakował przez możliwy związek poszkodowanego z osobą z grupy społecznie wrażliwej?
 • wykorzystał fakt, że cechy tożsamości poszkodowanego czynią go łatwiejszym celem? Na przykład wykorzystywanie niepełnosprawności, wieku, braku umiejętności językowych, itp.?

ŚRODOWISKO

 • Czy przestępstwo miało miejsce w (lub w pobliżu) miejscu, które jest ważne dla wrażliwej grupy? Na przykład w synagodze, w centrum społeczności LGBT, w miejscu ważnym dla społeczności etnicznych, na imprezach tematycznych?
 • Czy przestępstwo miało miejsce w czasie ważnym dla społeczności? Na przykład w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Dniu Dumy, marszu Kriszny, itp.?
 • Czy napastnik użył słów lub gestów, by wyrazić wrogość wobec poszkodowanego z powodu jego tożsamości?
 • Czy wygląd, gesty, ubiór i inne szczegóły sprawcy wskazywały, że może otwarcie popierać rasistowskie, homofobiczne, seksistowskie i tym podobne idee?
 • Czy zniszczone lub skradzione mienie należało do osoby z grupy szczególnie wrażliwej?
 • Czy obsceniczne akty zakłóciły nabożeństwo, ceremonię lub uroczystość religijną?

TENDENCJA

Czy doszło do:

 • nękania opartego na tle narodowościowym, orientacji seksualnej, wieku, płci, niepełnosprawności, rasie, języku, pochodzeniu, statusie społecznym, religii, przekonaniach lub opiniach?
 • stygmatyzowania ze względu na tożsamość?
 • promowania nienawiści ze względu na narodowość, orientację seksualną, religię i inne cechy tożsamości?
 • dyskryminacji ze względu na narodowość, orientację seksualną, płeć i inną tożsamość osobistą?
 • przemocy i przemocy fizycznej ze względu na narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne cechy tożsamości?
 • publicznego i agresywnego aprobowania ludobójstwa lub innych (wojennych) zbrodni przeciwko ludzkości?
 • publicznego i agresywnego zaprzeczania lub rażącego podważania ludobójstwa lub innych (wojennych) zbrodni przeciwko ludzkości?

Czy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa:

 • finansuje lub w inny sposób wspiera akty nakłaniające do przemocy lub przemocy fizycznej wobec osoby lub grupy ludzi ze względu na ich tożsamość?
 • założyła grupę lub organizację w celu dyskryminowania lub podżegania przeciwko grupie osób ze względu na ich narodowość, orientację seksualną, religię lub inną tożsamość?
 • uczestniczy w takiej grupie lub organizacji?
 • finansuje lub w inny sposób materialnie wspiera taką grupę lub organizację?
 • Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, być może byłeś świadkiem przestępstwa motywowanego nienawiścią. Sugerujemy, abyś zgłosił to na policję lub innemu odpowiedzialnemu organowi.