• Titulinis
 • Testas: ar tai, ką mačiau, yra neapykantos nusikaltimas?

Testas: ar tai, ką mačiau, yra neapykantos nusikaltimas?

Neapykantos nusikaltimas yra toks nusikaltimas, kurį motyvuoja priešiškos, diskriminacinės agresoriaus  nuostatos, nukreiptos prieš asmenį ar bendruomenę dėl jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų. Tai gali būti neapykanta motyvuotas užpuolimas, turto sugadinimas, žeminantis sušukimas gatvėje, kapaviečių, maldos namų išniekinimas, palikti įvairūs užrašai ar simboliai, komentarai internete ir pan.

Atlikę šį testą sužinosite, ar incidentas, kurį matėte, turi neapykantos nusikaltimo požymių.

MOTYVAS

Ar manote, kad nusikaltimas įvykdytas dėl negatyvaus nusikaltėlio požiūrio į nukentėjusio asmens tautybę, seksualinę orientaciją, amžių, lytį, negalią ar kitus tapatybės bruožus?

Ar nusikaltimo metu agresorius:

 • negatyviai reagavo į nukentėjusiojo kalbą, akcentą ar tartį?
 • negatyviai reagavo į nukentėjusiojo išvaizdą: odos spalvą, akių formą, matomą negalią ir kt.?
 • negatyviai reagavo į nukentėjusiojo nešiojamus drabužius, simbolius, atspindinčius jo religiją, pažiūras ar kitus asmens tapatybės bruožus? Pavyzdžiui, hidžabą, LGBT, feminizmo, politinio aktyvizmo ir kitus ženklus?
 • manė, jog nukentėjusysis priklauso kokiai nors socialinei grupei, apibrėžiamai pagal tautybę, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, negalią, rasę ir kt.?
 • pakenkė dėl galimos nukentėjusiojo sąsajos su asmeniu iš socialiai pažeidžiamos grupės?
 • pasinaudojo aplinkybe, kad dėl savo tapatybės bruožų nukentėjusysis yra lengvesnis taikinys? Pavyzdžiui, pasinaudojo asmens negalia, amžiumi, kalbos nemokėjimu ir pan.?


APLINKYBĖS  

Ar nusikaltimas įvyko vietoje (arba šalia jos), kuri yra svarbi  kokiai nors socialiai pažeidžiamai grupei? Pavyzdžiui, sinagogoje, LGBT bendruomenės centre, prie tautinėms bendrijoms svarbių objektų, teminiuose renginiuose?

Ar nusikaltimas įvyko kokiai nors bendruomenei svarbiu metu? Pavyzdžiui, Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Pride, krišnaistų eitynių metu ir pan.?

Ar agresorius žodžiais arba gestais išreiškė priešiškumą nukentėjusiajam dėl jo tapatybės?

Ar nusikaltėlio išvaizda, gestai, aprangos ir kitos detalės rodė, kad jis galbūt pritaria rasistinėms, homofobinėms, seksistinėms ir panašioms idėjoms?

Ar sugadintas, išniekintas, pavogtas turtas priklausė asmeniui iš socialiai pažeidžiamos grupės?

Ar nepadoriais veiksmais buvo sutrikdytos pamaldos, apeigos arba religinės iškilmės?

KURSTYMAS

Ar buvo:

 • tyčiojamasi dėl tautybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, lyties, negalios, rasės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų?
 • niekinama dėl asmens tapatybės?
 • skatinama neapykanta dėl tautybės, seksualinės orientacijos, religijos ir kitų asmens tapatybės bruožų?
 • kurstoma diskriminuoti dėl tautybės, seksualinės orientacijos, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių?
 • kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti dėl tautybės, seksualinės orientacijos negalios ir kitų tapatybės požymių?
 • viešai ir agresyviai pritarta genocido arba kitiems (karo) nusikaltimams žmoniškumui?
 • viešai ir agresyviai neigti arba šiurkščiai menkinti genocido ar kiti (karo) nusikaltimai žmoniškumui?

 

Ar nusikaltimu įtariamas asmuo:

 • finansavo arba kitaip rėmė veiksmus, kuriais kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmogumi ar žmonių grupe dėl jų tapatybės?
 • kūrė grupę ar organizaciją, siekiančią diskriminuoti ar kurstyti prieš žmonių grupę dėl jų tautybės, seksualinės orientacijos, tikėjimo ir kitų tapatybės požymių?
 • dalyvavo tokios grupės ar organizacijos veikloje?
 • finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją?

Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte teigiamai, galimai matėte neapykantos nusikaltimą. Siūlome apie tai pranešti policijai arba kitai atsakingai institucijai.