• Titulinis
  • Kas gresia už neapykantos nusikaltimus?

Kas gresia už neapykantos nusikaltimus?

Neapykantos nusikaltimo įvykdymas ir neapykantos kalbos sklaida gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Už tokią veiką žmogus gali būti nuteistas, kurį laiką „turėti teistumą“.

Neapykantos nusikaltimai yra labai įvairūs, todėl teisinė atsakomybė skiriasi priklausomai nuo nusikaltimo pobūdžio.

Jei asmuo nepadoriais veiksmais sutrikdo valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos apeigas, jis padaro baudžiamąjį nusižengimą. Teistumo toks veiksmas neužtrauks, tačiau asmuo gali būti nubaustas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu arba areštu.

Baudžiamosios atsakomybės asmuo gali sulaukti ir už grupių bei organizacijų, siekiančių diskriminuoti ar kurstyti prieš asmenų grupę dėl jos tapatybės (tautybės, seksualinės orientacijos ir kt.), būrimą. Taip pat už dalyvavimą tokių grupių veikloje, jų materialinį rėmimą. Galima bausmė – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Už diskriminavimą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų asmuo gali būti nubaustas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Neapykanta, kaip motyvas, laikomas nusikaltimą sunkinančia aplinkybe. Todėl nusikaltimai, padaryti siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar kitų Baudžiamajame kodekse numatytų asmens tapatybės bruožų, užtraukia griežtesnę bausmę. Pavyzdžiui, už nužudymą asmuo baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų. Jei nužudymo motyvas – neapykanta asmens tapatybei, nusikaltėlis baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Jei reikšdamas neapykantą nusikaltėlis sunkiai sutrikdo asmens sveikatą, jis baudžiamas laisvės atėmimu nuo dviejų iki dvylikos metų, už nesunkų sveikatos sutrikdymą – laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Asmenys, kurie siekdami platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno ar laikė dalykus, kuriuose dėl asmens tapatybės tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminacija ar smurtas, baudžiami laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Viešas tyčiojimasis, niekinimas, diskriminacijos ir neapykantos kurstymas gali užtraukti baudą, laisvės apribojimą, areštą ar laisvės atėmimą iki dviejų metų. Jei asmenys viešai ragino smurtauti, fiziškai susidoroti, materialiai rėmė tokią veiklą, jie gali būti nubausti bauda, laisvės apribojimu, areštu ar laisvės atėmimu iki trejų metų.

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.