Informacje o projekcie

Niniejsza strona powstała w ramach projektu „#NoPlace4Hate: Poprawa instytucjonalnej reakcji na mowę nienawiści na Litwie”. Projekt ten ma na celu zwrócenie uwagi na niepożądane zjawisko mowy nienawiści.

Mowa nienawiści to wyrażenie, które szerzy, podżega, zachęca lub usprawiedliwia nienawiść wobec osoby lub grupy osób na podstawie ich tożsamości. Tożsamość osoby składa się z atrybutów, takich jak narodowość, rasa, orientacja seksualna, płeć, wiek, itp.

Chociaż mowa nienawiści jest uznawana na Litwie za przestępstwo, osoby rozpowszechniające ją rzadko spotykają się z konsekwencjami prawnymi. W latach 2017 i 2018 organy ścigania odnotowały odpowiednio tylko 17 i 21 przypadków mowy nienawiści. Według badań populacyjnych mowa nienawiści jest bardziej powszechna niż pokazują statystyki. Jest to powszechny problem wśród różnych grup społecznych. Istnieje kilka przyczyn tej rozbieżności. Po pierwsze, słabe wyniki organów ścigania we właściwym dochodzeniu tego rodzaju przestępstw. Po drugie, brak kompetencji lub chęci do wszczęcia postępowania karnego. Po trzecie, fakt, że kiedy ludzie spotykają się z mową nienawiści, rzadko zgłaszają to władzom.

Według sondażu przeprowadzonego na Litwie pod koniec 2020 r. 7 na 10 osób nie zgłosiłoby mowy nienawiści ani nie szukało pomocy, gdyby jej doświadczyli.

Biorąc pod uwagę latencje tego zjawiska, projekt ma następujące cele:

 • ustalenie jasnych wytycznych, w jaki sposób organy ścigania powinny badać skargi dotyczące mowy nienawiści;
 • poprawa zdolności odpowiedzialnych władz publicznych do zapobiegania mowie nienawiści;
 • usprawnienie udzielania pomocy i dostępu do usług dla ofiar mowy nienawiści;
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat rozpoznawania i reagowania na mowę nienawiści.

Cele te będą realizowane poprzez:

 • niezależny przegląd sytuacji mowy nienawiści na Litwie;
 • badania opinii publicznej;
 • opracowanie i wdrożenie wytycznych dot. współpracy międzyinstytucjonalnej;
 • wdrożenie wewnętrznej kampanii informacyjnej skierowanej do urzędników;
 • organizowanie szkoleń dla policjantów, prokuratorów i sędziów;
 • stworzenie platformy internetowej wspierającej ofiary, wspieranej przez sieć organizacji i ekspertów, którzy mogą pomóc;
 • krajowe kampanie uświadamiające mające na celu rozpoznanie mowy nienawiści i odpowiednie reagowanie na nią;
 • zorganizowanie Krajowego Forum Praw Człowieka w 2021 roku.

Partnerzy projektu: społeczna agencja reklamowa „Nomoshiti” oraz Biuro Inspektora Etyki Dziennikarskiej.

Projekt jest częściowo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (Umowa nr 875127 – LGKT_HS – REC-AG-2019 / REC-RRAC-RACI-AG-2019).