Jak zgłosić przestępstwo motywowane nienawiścią?

Ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią i/lub mowy nienawiści powinny zgłosić to organom ścigania lub innym odpowiedzialnym służbom.

Jeśli doświadczyłeś przestępstwa motywowanego nienawiścią, możesz to zgłosić:

POLICJA: W przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia należy dzwonić pod ogólny numer alarmowy 112. Funkcjonariusze muszą niezwłocznie przybyć na miejsce przestępstwa i udzielić niezbędnej pomocy. Możesz również zgłosić przestępstwo wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie Epolicija.lt. W ten sam sposób możesz również zgłaszać mowę nienawiści (hasła na ulicy, SMS-y, komentarze w Internecie).

Osoby z wadami słuchu mogą zgłosić przestępstwo SMS-em (tel. 112) za pomocą aplikacji mobilnej „112 Litwa”. Możesz również skorzystać z litewskiego tłumacza języka migowego lub usługi „cichego połączenia”.

PROKURATORA. Mowę nienawiści możesz również zgłosić bezpośrednio do Rinktinės g. 5A, LT-01515 Wilno lub pocztą elektroniczną na adres generaline.prokuratura@prokuraturos.lt. Aby zobaczyć przykładowe zgłoszenie w formacie Word, kliknij tutaj: przykładowe zgłoszenie dotyczący możliwego podżegania do nienawiści.

BIURO INSPEKTORA ETYKI DZIENNIKARSKIEJ. Jeśli zauważysz mowę nienawiści w mediach (artykuły, publikacje, reklamy, wpisy w mediach społecznościowych, itp.), zgłoś to Inspektorowi Etyki Dziennikarskiej. Możesz złożyć skargę online lub wysłać ją do Gedimina pr. 60, LT-01110, Wilno.

Ten organ nie ocenia treści radiowych i telewizyjnych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią rzadko szukają pomocy, więc ich doświadczenia często nie są rejestrowane. Prawdziwy rozmiar tych przestępstw jest zatem nieznany. Możesz zgłosić przestępstwo motywowane nienawiścią, którego doświadczyłeś lub byłeś świadkiem, do Litewskiego Centrum Praw Człowieka (LCPR). Możesz to zrobić wypełniając ten formularz. Podczas zgłaszania możesz wybrać, komu przekazujesz informacje: a) LCPR; b) inne organizacje pozarządowe udzielające pomocy ofiarom; c) policja. Możesz przesłać taką informację anonimowo.

Podobną platformę stworzyła krajowa organizacja praw LGBT „LGL”. Możesz zgłosić przestępstwo z nienawiści ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, wypełniając ten formularz.

Europejska Fundacja Praw Człowieka może udzielić bezpłatnych porad prawnych i pomóc w wypełnieniu zgłoszenia do organów ścigania. Możesz skontaktować się z ekspertami organizacji pod numerem telefonu +370 691 50 822 lub pod adresem e-mail: info@efhr.eu.