Jaką pomoc prawną mogę uzyskać?

Osoby uznane za ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią mają prawo do bezpłatnej pomocy prawnej podczas dochodzeń przygotowawczych i postępowań sądowych, gdy stawką jest odszkodowanie. Jest to pomoc prawna gwarantowana przez państwo, niezależna od dochodów danej osoby. Jest to zapewniane przez Państwową Służbę Gwarantowanej Pomocy Prawnej (Pomoc). Do takiej pomocy uprawnieni są: obywatele Litwy i innych krajów UE, osoby legalnie przebywające na Litwie i w UE oraz inne osoby określone w umowach międzynarodowych.

W przypadku przestępstwa z użyciem przemocy ofierze przysługuje zadośćuczynienie za szkody materialne i niematerialne. Odszkodowanie można wypłacić na mocy nakazu sądowego lub z wyprzedzeniem.

Aby ubiegać się o wtórną pomoc prawną, ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią muszą złożyć następujące dokumenty: stosowny wniosek, skan dowodu tożsamości, dokument uznający daną osobę za ofiarę, jeśli jest dostępny, oraz orzeczenie sądu.

Aby ubiegać się o wtórną pomoc prawną, ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią muszą złożyć następujące dokumenty: stosowny wniosek, skan dowodu tożsamości, dokument uznający daną osobę za ofiarę, jeśli jest dostępny, oraz decyzje sądu.

Wniosek i dokumenty można złożyć w odpowiednim Urzędzie, w jego jednostkach terytorialnych, pocztą lub drogą elektroniczną (wówczas wymagany jest podpis elektroniczny).

Adresy:

Oddział Wilno Oddział Kowno Oddział Kłajpeda
Ul. Odminių 3, LT-01122 Wilno;
Tel. 8 700 00 211;
E-mail: teisinepagalba@vgtpt.lt
Ul. Kęstučio 21, LT-44320 Kowno;
Tel. 8 700 00 177
E-mail:  kaunoskyrius@vgtpt.lt
Ul. Vilties 10, LT-92231 Kłajpeda;
Tel. 8 700 00 191;
E-mail: klaipedosskyrius@vgtpt.lt

 

Oddział Szawle Odział Poniewież
Ul. Vasario 16-osios 49, LT-76296 Szawle;

Tel. 8 700 00 214;
E-mail:  siauliuskyrius@vgtpt.lt

Ul. Klaipėdos 72, LT-35194, Poniewież

Tel. 8 700 355 02;

E-mail: panevezioskyrius@vgtpt.lt

 

Dostępne są również usługi prywatnego radcy prawnego.

Następujące organizacje pozarządowe udzielają również pomocy ofiarom na Litwie:

Europejska Fundacja Praw Człowieka. Doradztwo, sporządzanie pism prawnych, reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami.

Litewski Czerwony Krzyż. Udziela porad prawnych migrantom (uchodźcom, osobom ubiegającym się o status uchodźcy, azylantom).

Krajowa organizacja LGBT LGL.  Zapewnia bezpłatne porady prawne ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią w społeczności LGBT.

Centrum Zapobiegania Przestępczości na Litwie. Bezpłatną pomoc zapewnia zespół kryminologów, psychologów i prawników. Dostarcza informacji, odpowiada na pytania i pomaga dowiedzieć się, gdzie i jak zgłosić przestępstwo.