• Titulinis
  • Neapykantos kalba yra nusikaltimas

Neapykantos kalba yra nusikaltimas

2020 m. pab. atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad Lietuvos gyventojai supranta, kas yra neapykantos kalba, tačiau dažnai ją klaidingai priskiria saviraiškos ar žodžio laisvei. 7 iš 10 žmonių, susidūrę su neapykantos kalba, apie tai nepraneštų ir neieškotų pagalbos.

Kampanija „Neapykantos kalba yra nusikaltimas“ siekiama parodyti, kad neapykantos kalba nėra tiesiog nuomonė ar žodžio laisvė. Nesvarbu, internete ar už jo ribų, tai yra nusikaltimas, kuris siunčia žinią, kad žmonės yra nepageidaujami, nelygiaverčiai, nekenčiami vien todėl, kad juos vienija ta pati tautybė, lytis, seksualinės orientacija, negalia ar odos spalva.

Kampanijos tikslas – paskatinti sužinoti apie neapykantos kalbą, apie pagalbos sau ir kitiems būdus, teises bei pranešti susidūrus su šiuo reiškiniu.

Kampanijos laikotarpis: 2021 m. kovo-balandžio mėn.

Kampanijos priemonės:

Vaizdo klipai:

 

 

Radijo klipai:

Lauko reklamos plakatai

Plakatas su tekstu "Internete ar už jo ribų neapykantos kalba - žmogaus orumo paniekinimas, sumenkinimas ar įžeidimas - yra nusikaltimas" Plakatas su tekstu "Internete ar už jo ribų neapykantos kalba - žmogaus orumo paniekinimas, sumenkinimas ar įžeidimas - yra nusikaltimas" Plakatas su tekstu "Internete ar už jo ribų neapykantos kalba - žmogaus orumo paniekinimas, sumenkinimas ar įžeidimas - yra nusikaltimas"

Dėl leidimo publikuoti, ar kitap panaudoti kampanijos priemones, prašome rašyti el. paštu prasau@nepyka.lt

Kampanija organizuota įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis finansuojamus projektus „#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas“ ir „Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, siekiant kovoti su diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais“ ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansuojamą projektą „#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse