• pl
  • en
  • lt
  • ru
  • pl
   • en
   • lt
   • ru

Mowa nienawiści to przestępstwo

w 2020 r. Wsparcie Przeprowadzone badanie opinii publicznej wykazało, że mieszkańcy Litwy rozumieją, czym jest mowa nienawiści, ale często błędnie przypisują ją wolności słowa lub wypowiedzi. 7 na 10 osób, które spotykają się z mową nienawiści, nie zgłasza jej ani nie szuka pomocy.

Kampania Mowa nienawiści to przestępstwo ma na celu pokazanie, że mowa nienawiści to nie tylko opinia czy wolność słowa. Czy to online, czy offline, jest to przestępstwo, które wysyła wiadomość, że ludzie są niechciani, nierówni, nienawidzeni tylko dlatego, że mają tę samą narodowość, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub kolor skóry.

Celem kampanii jest zachęcenie ludzi do zapoznania się z mową nienawiści, sposobami pomocy sobie i innym, ich prawami oraz do zgłaszania przypadków zetknięcia się z tym zjawiskiem.

Okres kampanii: 2021 Marzec kwiecień

Klipy wideo: